Komunikacja kultury i sztuki

 

Public relations

 

Audience Development

 

PRACOWNIA KOMUNIKACJI to agencja kreatywna świadcząca kompleksowe usługi z zakresu komunikacji i public relations podmiotom z sektora kultury. Oferujemy wsparcie instytucjom, firmom i organizacjom, których działania skupiają się wokół kultury i sztuki, dizajnu, architektury, nowych technologii, mediów, turystyki kulturowej i branży wydawniczej. Przygotowujemy i realizujemy także istotne kampanie społeczne.

Tworzymy strategie komunikacyjne, realizujemy wieloaspektowe działania z zakresu public relations oraz kampanie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Kreujemy, projektujemy i produkujemy wydarzenia (konferencje, wystawy, targi, gale, spotkania, koncerty, festiwale, press days i briefingi), budujemy silne marki i integrujemy wokół nich społeczności. Łączymy szlachetność tradycyjnych form komunikacji z silnym akcentem położonym na nowe technologie i media cyfrowe. Doradzamy też firmom, które stawiają na kulturę i sztukę, widząc w tych obszarach zarówno szansę na budowanie własnego wizerunku, jak i możliwość rozwoju kultury organizacyjnej.

Działalność w obszarze kultury i sztuki sprawia, że ważny komponent naszej oferty stanowią badania tych obszarów – zarówno uczestników, odbiorców i angażowanych społeczności, jak też sfery organizacyjnej i produkcyjnej. Naszą specjalizacją są badania międzykulturowe i transkulturowe, z których część dotyczy badania mniejszości (etnicznych, narodowych, rasowych, seksualnych, religijnych, etc.). Na podstawie rezultatów tych badań tworzymy i wdrażamy oferty artystyczne i kulturalne kierowane właśnie do badanych grup. Zajmujemy się też ewaluacją projektów kulturalnych i artystycznych, projektowaniem usług (service design) oraz doradzamy osobom kierującym instytucjami publicznymi, samorządami, miastami i regionami.

FILOZOFIA I KULTURA

  • wszystko